Kiezen ouders of leerlingen voor hun nieuwe school?

Schoolkeuze voor je kind: zo pak je dat aan.

 

Niet mikken op het hoogste, maar op het beste voor je kind. Met die opdracht gaan duizenden ouders van groep 8-leerlingen deze weken op jacht naar de beste school voor voortgezet onderwijs. Hoe pak je dat aan?

Ook als je de keuze hebt uit slechts drie scholen, loont het de moeite om je er goed in te verdiepen, zegt Van der Veer. Op websites als devogids.nl, scholenkeuze.nl en scholenopdekaart.nl vind je het lokale aanbod en tips. Van der Veer hanteert zelf een checklist met zes aandachtspunten. ,,Die kunnen je helpen, zeker als je vooraf al bedenkt welke prioriteit je eraan toekent. Een voorbeeld: vind je het belangrijk dat een school dicht bij huis is? Of vind je het belangrijker dat een school extra begeleiding biedt als je kind buiten de boot valt?”

1. Stap in de schoenen van je kind.

Ga na waar hij/zij zich met zijn/haar talenten straks het beste thuis voelt: grote of kleine school; is er extra ondersteuning voor hoogbegaafdheid of dyslexie?

2. Hoe profileert de school zich?

Heeft de school een duidelijk profiel, met extra lessen op het gebied van kunst/theater, techniek/technasium, sport, muziek, extra talen of tweetalig onderwijs? En past dat bij de interesses en mogelijkheden van je kind?

3. Hoe modern/vernieuwend is de school?

Wordt er vooral klassikaal lesgegeven of werkt de school in projecten? Maakt de school gebruik van moderne leermiddelen en iPads? En vind je dat belangrijk?

4. Ligt de nadruk op presteren of persoonlijke ontwikkeling?

Sommige scholen doen ‘alles’ voor hoge cijfers en slagingspercentages. Met lage voldoendes in atheneum 2 krijg je bijvoorbeeld een dwingend advies om naar de havo te gaan. De kans bestaat immers dat je later op het vwo strandt, en dat is slecht voor het slagingspercentage van de school (zie cijfers pag 8/9). Is je kind een harde werker of meer een flierefluiter?

5. Bereikbaarheid

Is het belangrijk dat de school zich binnen twintig minuten fietsen/reizen van huis bevindt? Of vind je dat je kind een grote jongen/meid wordt van dagelijks twee keer een half uur fietsen?

6. Vrienden/vriendinnen

Vind je het belangrijk dat je vrienden/vriendinnen ook naar die school gaan? Voor veel kinderen is dit in de praktijk een doorslaggevende factor, terwijl het niet de gelukkigste reden is voor een schoolkeuze. Op elke middelbare school ontstaan immers nieuwe vriendschappen.

Lees verder op ad.nl