WonderClass – Zinsontleding

Geplaatst op

De eerstvolgende lessenreeks Zinsontleding/Redekundig ontleden:

Dit onderdeel valt in de Herfstvakantie samen met ‘Woordsoorten’:

lessenreeks Woordsoorten en Zinsontleding/Redekundig ontleden:
Dagen: woensdag 21 oktober 2020
Tijd: 15:00 – 18.00 uur
Prijs: € 57,- p.p. voor de hele reeks
Inclusief:
– oefenbladen (ook voor thuis)
– schrijfmateriaal
– een gezellige en bekwaamde begeleider
– een mooie locatie
– drankje met wat lekkers
Onderdelen:
> Woordsoorten;
– zelfstandig naamwoord,
– bijvoeglijk naamwoord,
– lidwoord,
– voorzetsel,
– vragend voornaamwoord,
– werkwoorden,
– bijwoord,
– aanwijzend voornaamwoord,
Zinsontleding
– onderwerp,
– persoonsvorm,
– werkwoordelijk gezegde
– meewerkend voorwerp,
– lijdend voorwerp

> Met alles individueel en samen oefenen

Aanmelden:
Hier klikken

Wat krijgt mijn kind?
– Per les ontvangen alle kinderen werkbladen om in die les aan de gang te kunnen gaan.
– Op diverse manieren uitleg over de onderdelen.
– Spelenderwijs
– Individuele aandacht vanwege de kleine groepjes.
– Oefenwerk voor thuis.
– Plezier in het samen leren en samenwerken met andere kinderen.
– Een gezellige leerkracht die alles stap voor stap uitlegt en de kinderen helpt en begeleid.
– Wat lekkers om te drinken en wat lekkers (koekje of snoepje).

Wat moet mijn kind kunnen?
– Enigszins duidelijk kunnen schrijven
– Kunnen omgaan en samenwerken met andere kinderen.
– Aandacht voor de les