WonderClass

Geplaatst op

WonderClass

Beter Samen = Samen Beter

 

First, you need to Wonder,
Then you can figure it out.
~ Triangle Practice ~

Weet jouw zoon/dochter niet meer zo goed hoe het allemaal werkt?
Vindt jouw zoon/dochter bepaalde onderdelen (nog steeds) lastig?

Zit jouw zoon of dochter in groep 5, 6, 7 of 8?
> Werkt hij of zij graag ik een kleine groep van 5 tot 8 kinderen?
> Vindt hij of zij het leuk om met anderen samen te werken?
> Is hij of zij nieuwsgierig en leergierig?
> Houdt hij of zij van gezelligheid?

Triangle Practice heeft een nieuw project waarbij leerlingen stap voor stap uitleg krijgen, samen leren, oefenen en thuis verder kunnen oefenen!

Met dit project werkt WonderClass op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling, werkwoordspelling en zinsontleding in lessenreeksen. Dit zijn enkele dagen(in de vakantie) of enkele weken na elkaar.

Per keer leer en oefen je de stof in 1,5 of 2 uur. Dit doe je klassikaal, zelfstandig en in tweetallen. Daarbij krijg je les en begeleiding van een gezellige en bekwame begeleider!
Hoe leuk is dat !

Naast deze lessenreeksen bieden wij ook huiswerkbegeleiding in groepjes aan. Lees meer op huiswerkbegeleiding.

Houdt de website in de gaten voor de actuele data, zodat je je tijdig in kan schrijven. VOL = VOL

>> Er zijn momenteel nieuwe lessenreeksen ingepland! <<

De huidige lessenreeksen vinden plaats op een mooie centrale locatie in Zoetermeer; in de Dorpsstraat!

Ook een leuke plek voor de (wachtende) ouders om te wandelen in de winkelstraat of in het parkje.

> Wil jij dat de lessenreeksen in jouw stad plaatsvinden? Neem dan contact met ons op!

Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk dan gauw een van de vakken en meld je aan! 😀

Klik hier voor het aanmeldformulier

Aanmelding

Je kunt je hier aanmelden.

En kan gekozen worden voor 1 of meerdere vakken.

Visie

Sociale binding:
Triangle Practice vindt het belangrijk dat leerlingen ook leren samenwerken. Gezamenlijk een doel bereiken. Vandaar de slogan ‘Beter Samen = Samen Beter’ centraal staat binnen deze WonderClass. Met samenwerken wil Triangle Practice de sociale ontwikkeling en competities bij de leerlingen vergroten.

Competenties samenwerken:
Met samenwerken wil Triangle Practice onderstaande competities bij de leerlingen vergroten.
Motivatie: Gezamenlijk willen we de stof begrijpen en kunnen toepassen. intrinsieke motivatie hoeft er alleen al te zijn door aanwezig te zijn en mee te doen, omdat je het graag wil leren en kunnen toepassen. Door elkaar te motiveren zetten kinderen door.

Hulpvaardigheid: Wanneer leerling A al iets meer de stof door heeft dan leerling B, kan leerling A de andere leerling op weg helpen. Door een ander iets uit te leggen wordt informatie nog beter verwerkt, leerling B kan een ander inzicht krijgen en wordt er op sociaal gebied contact gelegd.

Omgang:
De leerlingen kunnen elkaar leren kennen. Triangle Practice wil zo veel mogelijk per les de leerlingen laten wisselen van plek, zodat zij elke les met iemand anders samenwerken.
Luisteren: De leerlingen zullen naar de begeleider en elkaar moeten luisteren. Wanneer zij teveel met zichzelf bezig zijn en/of een ander, dan missen zij de instructie en daarbij de essentie van de bijeenkomst.

> De begeleider van Triangle Practice zal gerechtigd zijn om een leerling, na 3x waarschuwen, apart te laten zitten of weg te sturen indien de leerling de les verstoord. Restitutie van de les is niet mogelijk.

Verbondenheid:
Klassikaal wordt de stof uitgelegd en besproken. Het klasje vormt samen een team. De leerlingen zullen zich op den duur verbonden voelen met elkaar.

Geven en nemen:
Bij het bespreken van de stof zullen de leerlingen naar elkaar moeten luisteren.

Overtuigingskracht:
Wanneer de opdrachten worden besproken zullen de leerlingen hun ideeën en gedachten met argumenten moeten overbrengen op de rest.

Flexibiliteit:
Per les zullen er 1 of meerdere onderdelen worden besproken. Daarnaast kan het voorkomen dat er wel eens iemand afwezig zal zijn.

Sensitiviteit:
Leerlingen zullen elkaar moeten accepteren en respecteren tijdens de lessen. Daarbij zal de ene leerling het makkelijker vinden om contact te maken met een ander, iets (klassikaal) uit te leggen, zich beter uit kunnen drukken dan een andere leerling.

Missie

Leerlingen op speelse en creatieve wijze glimlachend laten ontwikkelen op cognitief gebied is de missie van Triangle Practice.

Bijles voor leerlingen kan ook iets leuks zijn! Extra aandacht, extra uitleg, laagdrempelig, gezellig, etc. Deze positieve benadering vindt Triangle Practice belangrijk, omdat leerlingen een vak lastig vinden > vaak vinden zij het vak dan ook niet (meer) leuk > en dan krijgen zij er ook nog bijles in > !? >
Dat wordt vaak ervaren als 'Helemaal niet leuk!'

Om die reden wil Triangle Practice het tegendeel bewijzen!

In het begin is het inderdaad even aanpoten, maar zoals wij nu hebben ervaren : Hoe meer de leerling het begint te begrijpen, hoe leuker het vak dan ook (weer) wordt!

Door leerstof zo visueel mogelijk te maken en oefenwerk in spelvorm aan te bieden, leren de leerlingen spelenderwijs.

Tijdens WonderClass wil Triangle Practice er nog een sociaal aspect aan toevoegen, dat het leren nog leuker zal maken doordat de leerlingen samen gaan leren!

Per onderdeel

Per les behandelt de begeleider van Triangle Practice 1 of enkele onderdelen die bij het vak past. Er is zorgvuldig uitgezocht welke onderdelen op elkaar aansluiten, zodat de leerling het kan blijven volgen.

Bezoekadres

De lessenreeksen vinden momenteel plaats op een centrale plek in Zoetermeer. De locatie is aangenaam en rustig.
De kinderen kunnen hun fiets makkelijk kwijt in de tuin en/of ouders kunnen hun makkelijk afzetten (en ondertussen winkelen? 😉 )

Het adres:
Dorpsstraat 200
2712 AR,
Zoetermeer

(De ingang van de tuin zit links van restaurant Saba)

Wil jij dat de lessenreeksen in jouw stad/dorp worden gegeven? Neem dan contact met ons op 😀

Afmelding van lessen

Er kan geen van alle lessen verschoven worden.
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald, tenzij de afmelding van de begeleiders kant komt. Dan wordt er een nieuwe datum vastgesteld.
Oefenwerk van de gemiste les, zal de leerling de eerstvolgende les meekrijgen. Op die manier kan er toch geoefend worden wat er in die gemiste les is behandeld.
Restitutie (of een deel van het bedrag) is dus niet mogelijk.
WonderClass stelt het wel altijd op prijs wanneer vooraf een les wordt afgemeld in verband met de veiligheid van de leerling.

Grootte van de groep

WonderClass gaat door bij tenminste 5 leerlingen.

Bij minder dan 5 leerlingen worden de ouders op de hoogte gehouden van de opnieuw ingeplande vakkenreeks met nieuwe data. Om de kwaliteit, geborgenheid, veiligheid en overzicht optimaal te behouden, maakt WonderClass de groep niet groter dan 8 kinderen.

Wie is deze cursus bedoelt?

Bij WonderClass is iedereen welkom.
> Wij vragen ouders wel altijd eerst om na te denken of hun kind bestand is voor deze setting. U kent uw kind ten slotte het beste. Luisteren naar de uitleg en samenwerken leren wordt binnen WonderClass gemotiveerd. Indien uw kind het erg eng of heel erg lastig vindt om in contact te komen met andere (vreemde) kinderen
, raden wij u liever privé bijles en begeleiding aan van Triangle Practice. 

Wanneer er leerlingen aanwezig zijn die ongepast / agressief gedrag vertonen tijdens WonderClass, zullen zij buiten de klas worden geplaatst. Dit zal gedaan worden om de veiligheid en kwaliteit van de lessen te waarborgen.
Restitutie (of een deel van het bedrag) is niet mogelijk.

Opbouw van de les

WonderClass hanteert een vaste planning en structuur, zodat alle leerlingen weten waar zij aan toe zijn. Deze planning zal ook opgehangen worden.

Tijdens de eerste les zal er altijd eerst een korte kennismakingsronde zijn.
1. Presentielijst + herhaling vorige les.
2. 0-meting onderwerp(en) van de dag.
3. Instructie (stap voor stap) over de stof + leerlingen doen actief mee
4. Oefeningen samen laten maken / Oefeningen zelfstandig maken (ook verhaaltjessommen)
5. Klassikaal nakijken en bespreken / Met een maatje bespreken
6. Eind-meting
7. Afsluiting les. (oefenblad mee voor thuis)

Afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen er die dag worden behandeld, kunnen de punten 3 t/m 5 meerdere keren terugkomen.

De gekozen onderwerpen

Per les behandeld WonderClass onderwerpen die je vanaf groep 6 gaat leren. Er is zorgvuldig uitgezocht welke onderwerpen de leerling tot einde van de basisschool krijgt, nodig hebt en kan blijven volgen.

De vakken die WonderClass behandelt: rekenen, woordsoorten, spelling, werkwoordspelling, zinsontleding en begrijpend lezen. Na de uitleg en het oefenen volgen ook CITO oefeningen.
De onderwerpen per vak zullen op deze pagina van WonderClass verschijnen en te lezen in het aanmeldformulier.

Wat ontvangt elke leerling?

- Per les ontvangen alle leerlingenwerkbladen om in die les aan de gang te kunnen gaan. Deze krijgen zij mee naar huis.
- Op diverse manieren uitleg over de onderdelen. De leerlingen kunnen elkaar ook opdrachten uitleggen.
- Individuele aandacht door de kleine groepjes.
- Oefenwerk voor thuis.
- Uitleg en begeleiding van bekwaamde en gezellige leerkrachten.
- Plezier in het samen leren en samenwerken.
- Andere kinderen ontmoeten.
- Wat lekkers om te drinken en een koekje of snoepje.

Korting

U ontvangt 5% korting bij elk volgend onderdeel dat de leerling gaat volgen.
Wanneer de leerling 3 onderdelen gaat volgen, krijgt de leerling dus 2x 5% korting.
De korting wordt berekend over de laagste tarieven.
(Let op; voor de volgende onderdelen moeten er wel minimaal 5 aanmeldingen zijn voordat het van start gaat)

COVID-19

In verband met het virus, zorgt WonderClass ervoor dat leerlingen met gepaste afstand in de ruimte zitten.

Wanneer een leerling zich niet lekker voelt, dan is het verstandig om niet te komen.