Toetsen

Geplaatst op

Triangle Practice is ook in staat om individuele toetsen af te nemen om te kunnen bepalen waar de leerling precies staat. Deze toetsen worden alleen afgenomen wanneer een pakket is afgesloten.

Rekenen - Jaargroep Instaptoets

Aan het begin van een traject, waar rekenen aan te pas komt, zal een zogenaamde reken-instaptoets (meettoets) in delen worden afgenomen.
Met deze toets wordt gekeken of de leerling de rekenstof uit het betreffende/vorig jaar beheerst.
Gelijktijdig krijgt de leerling bijles in de gewenste onderwerpen. Wanneer deze toets is afgerond zal duidelijk worden welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. Bij het maken van de toets zal de begeleider van Triangle Practice ook kunnen waarnemen hoe het maken van de toets verloopt.
De toets wordt in principe 2x afgenomen, zodat de ontwikkeling van de leerling te zien is.

Kosten: Gratis bij een pakket of €30,- bij losse afname.

 • De toets wordt gemaakt in bijzijn van de begeleider,
 • Er worden aantekeningen gemaakt van hoe de leerling de toetsonderdelen aanpakt,
 • Er wordt een rapportage verstuurd met de bevindingen, uitslag en advies aan welke onderdelen gewerkt kan worden.
Rekenen - Didactische leeftijdtoets

De zogenaamde Didactische Leeftijd Equivalent toets geeft inzicht in het totale rekenniveau van de leerling.

Deze toets geeft inzicht in het niveau waarop de leerling op dat moment presteert. De Didactische Leeftijd wordt met het aantal maanden dat de leerling onderwijs volgt beoordeeld.

Na het maken van de toets maakt Triangle Practice een analyse van de toets;

 • Hoe de leerling het gemaakt heeft
 • De score
 • Het advies

Kosten: €25,-

Taal - Spellingtoets

Bij het zogenaamde PI-Dictee wordt de spellingvaardigheid op het schrijven van losse woorden bij de leerling getoetst.

Middels deze toets wordt duidelijk op welke spellingonderdelen (spellingcategorieën) de leerling uitvalt.

Vier oefenspellingbladen worden na de toets meegegeven.

Kosten: €30,-

Taal - Taalzwakke leerlingen

Middels de zogenaamde 'Taaltoets voor Alle Kinderen', meet Triangle Practice de taalvaardigheid bij leerlingen die de nederlandse taal niet goed beheersen. Voor leerlingen waarbij de nederlandse taal niet de moedertaal is, is dit goed om te toetsen.
Deze toets wordt vaak afgenomen in de onderbouw.

De toets bestaat uit enkele onderdelen.
- klankonderscheiding maken/klankarticulatie
- woordomschrijving/woordenschat
- woordvorming/woordenschat
- zinsvorming/zinsbegrip
- verteltaak/tekstbegrip

Daarna volgt een analyse van de toets.

Kosten: €30,-

 

LET OP:

 • De toetsen worden individueel tijdens de bijles van Triangle Practice afgenomen. De begeleider schat bij de meettoets zelf in, in hoeveel delen het gemaakt wordt; de standaard is 2-3 keer, omdat er tussendoor ook gericht bijles gegeven zal worden.
 • Alle toetsen die door Triangle Practice worden afgenomen zijn niet rechtsgeldig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De scores van de toetsen worden niet door de leerkracht ingevoerd als behaalde score/cijfer, maar kunnen enkel als richtinggevend worden beschouwd voor de leerling, ouders en Triangle Practice.
 • Indien gewenst kan de leerkracht van de score op de hoogte worden gebracht en kan de gemaakte toets extra inzicht bieden.
 • De scores worden individueel berekend, er wordt geen groepsgemiddelde berekend.